Heraanleg Stenen Molen: wat en waarom?

Wat?

Het westelijk deel van de Stenen Molen, inclusief de trage weg, zal volledig heraangelegd worden.

Eerst zullen de nutsmaatschappijen (september tem november 2023) de voorbereidende werken uitvoeren. Ze leggen nieuwe of verplaatsen bestaande nutsleidingen langs de perceelsgrenzen en daarop zullen de bestaande huisaansluitingen overgekoppeld worden op de nieuwe leidingen. Ook de luchtleiding in een deel van de Stenen Molen zal naar de ondergrond gebracht worden.

Voortaan afvalwater en hemelwater gescheiden

We leggen in de projectzone zowel een leiding voor de afvoer van het afvalwater als een leiding voor afvoer van het overtollige hemelwater. Het hemelwater afkomstig van het openbaar domein trachten we zo goed als mogelijk ter plaatse te houden. We doen dit onder andere door:

  • de verharde oppervlakte maximaal te beperken
  • met materialen te werken die water doorlaten naar de ondergrond.
  • de hemelwaterleiding voldoende groot te dimensioneren
  • een ondergrondse hemelwaterbuffer te voorzien
  • voldoende onverharde bermen te voorzien én een wadi

Ook het afvalwater en hemelwater op uw eigen terrein moet volledig gescheiden tot aan de grens van het openbaar domein gebracht worden. Een afkoppelingsdeskundige zal voor alle woningen die langs de werken ligt een advies opmaken met hierin een voorstel om het afvalwater en hemelwater op het eigen terrein te scheiden.

Dit is een wettelijke verplichting. Indien de straat beschikt over een gescheiden stelsel, bent u ook verplicht om uw afvalwater en hemelwater gescheiden aan te sluiten. Voor deze werken die u op het eigen terrein moet uitvoeren heeft de gemeente een subsidie. Let wel op! was u dit al verplicht, bijvoorbeeld via een recente bouwvergunning, dan komt u niet in aanmerking voor een subsidie. Dan zou uw installatie al conform moeten zijn. Meer informatie hierover zal u vernemen via het eerstvolgende informatiemoment.

Mobiliteit

Het ontwerp van de weg moet bijdragen aan de woonkwaliteit en veiligheid in deze enkelrichting woonstraat. Het betreft een fietszone met een maximale toegelaten snelheid van 30 km per uur. Het smalle wegprofiel en materiaalkeuze helpt deze uitgangspunten te versterken.

Groen

De gemeente wenst het openbaar domein robuuster te maken voor de toekomst (verhogen biodiversiteit, minder verharding, meer schaduw, … ). We creëerden enkele zones in het openbaar domein die voldoende groot zijn om een boom ook toekomst te geven. Onze zomers kennen al eens één of meerdere hittegolven. Bomen zullen in een belangrijke rol spelen in de toekomst om hittestress in onze woonomgevingen tegen te gaan. Volgende type bomen zullen worden aangeplant: Zilverlinde en Valse Christusdoorn. Enkel bermen zullen ook aangeplant worden met bijenvriendelijke vaste planten.

BEKIJK HIER HET ONTWERPPLAN

 

Waarom?

De aanleiding van de weg- en rioleringswerken in dit deel van de Stenen Molen zijn de recentere ontwikkelingen, een verkaveling en het woningbouwproject van de ‘Stenen Molen’ zelf. Het beter uitrusten van het openbaar domein werd als een financiële last opgelegd. De gemeente, in samenwerking met rioolbeheerder Pidpa, zorgt nu voor de uitvoering er van.

Dit deel van de Stenen Molen is ook onderdeel van een belangrijke wandel- en fietsverbinding voor de buurt richting de schoolomgeving in de Nieuwstraat. Onlangs werd de verbinding ‘Hollekens’ nog helemaal vernieuwd én de oversteekplaats ter hoogte van de Grote Steenweg.