Huisnummer aanvragen

Een goede huisnummering is belangrijk voor:

  • een vlotte aflevering van je post
  • het eenvoudig en vlug optreden van de hulpdiensten

Voor welke gebouwen?

Elk gebouw, zowel een gezinswoning als een gebouw voor administratief, commercieel of industrieel gebruik, moet voorzien zijn van een huisnummer. Bijgebouwen zoals garages, hangars, schuren, enz. zijn aanhorigheden van het hoofdgebouw en krijgen geen huisnummer.

Bij nieuwbouw:

Na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning wordt er automatisch een huisnummer toegekend. Deze wordt mee afgestempeld op het goedgekeurde bouwplan.

Wat is dit?

Het toekennen van een huisnummer gebeurt door de dienst ruimtelijke ordening in samenspraak met de dienst burgerzaken.

Het gemeentebestuur is exclusief bevoegd voor het toekennen van huisnummers op het grondgebied van gemeente Nijlen.