Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Maak een afspraak

Een kind jonger dan 12 jaar dat niet de Belgische nationaliteit heeft en ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister kan een identiteitsbewijs krijgen.

Wat is dit?

Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is twee jaar geldig of tot de leeftijd van twaalf jaar.
De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Hoe aanvragen?

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan:

  • op afspraak ; online via de website, telefonisch of aan het onthaal
  • bij het team dienstverlening op de gemeente;

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Wat meebrengen?

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.

Wat kost dit?

Het identiteitsbewijs is gratis.

Regelgeving

Maak een afspraak