Verkorte infrastructuursubsidie - 2021

  • 1Aanmelden
  • 2Gegevens
  • 3Overzicht
  • 4Bevestiging

Maak een nieuwe account aan


Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van de beheers -en beleidscyclus verleent het college van burgemeester & schepenen van Nijlen onder de hierna vermelde voorwaarden subsidies voor sportinfrastructuur, in eigen beheer van erkende sportverenigingen.

Contact informatie