Infrastructuursubsidies sportclubs

De gemeente biedt financiële ondersteuning voor sportclubs met een eigen sportinfrastructuur.

Wat is dit?

Met dit subsidiereglement wil het gemeentebestuur financiële ondersteuning geven aan erkende Nijlense sportclubs die ook lasten dragen voor het onderhoud van sportspecifieke infrastructuur.

De sportclub moet voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in het gemeentelijk erkenningsreglement voor sportclubs.

Regelgeving