Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Wat is dit?

  • Uw handicap moet erkend worden.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Hoe aanvragen?

U dient uw aanvraag in bij uw gemeente. Er wordt een administratief onderzoek gedaan naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap. Als u recht heeft op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Rekeningnummer van de begunstigde

Wat kost dit?

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.