JAC Nijlen in volle voorbereiding!

Officiële opening op 3 februari

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en de Nijlense jeugdraad mag al fantastisch nieuws voor jongeren bekend maken. Vanaf februari opent JAC Nijlen officieel de deuren voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar.

Wat is het Jac?

Het JAC is in Vlaanderen een onafhankelijk informatiepunt voor jongeren. De afkorting staat sinds een tijdje niet langer voor 'Jongeren Advies Centrum' zoals het voor velen nog bekend is maar wel voor 'Jongerenaanbod van het CAW'. Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? … Jongeren kunnen bij het JAC terecht met elke vraag. En belangrijk: de hulp is altijd gratis!

Jeugdraad Nijlen is erg blij met de komst!

Aan de basis van dit nieuwe aanbod ligt de werkgroep “Psychisch welzijn bij jeugd” van de Nijlense jeugdraad.

Stijn Claes, voorzitter van de jeugdraad, licht toe: “In volle coronaperiode merkten de jongeren van de jeugdraad op dat er veel nood was, en nog steeds is, aan ondersteuning voor hun leeftijdsgenoten om te babbelen. Het werkgroepje werd opgericht en ook de jeugdconsulent, de schepen van Jeugd en de coördinator hulpverlening van het OCMW namen deel.”

“Al snel werd duidelijk dat we een soort van praatpunt wilden oprichten waar jongeren terecht kunnen voor allerlei ondersteuning en dan was de keuze voor het JAC snel gemaakt.” gaat jeugdconsulent Gunther Melis verder. “Het JAC kan jongeren op een ruim aanbod aan thema’s verder helpen en indien nodig hen doorverwijzen en in contact brengen naar de juiste instanties.”

“En vanaf 2022 start het lokaal bestuur van Nijlen dus een samenwerking op met het CAW en hierdoor zal er vanaf februari wekelijks op donderdag een zitdag van het JAC in Buurtpunt Nijlen in de Kerkeblokken georganiseerd worden.” besluit schepen van Jeugd, Tom Covens.

Info: jeugdconsulent Gunther Melis, tel. 03 410 03 76 – gunther.melis@nijlen.be ; www.jeugdnijlen.be/jacnijlen