Mijn verbouwpremie

Wat meebrengen naar de afspraak?

 • EAN nummer van je elektriciteit of een elektriciteitsfactuur (voorschot is voldoende);
 • Identiteitskaart (met PIN-code)
  • PIN-code: vraag deze tijdig aan indien u deze bent vergeten via dienst bevolking;
 • Indien u ook in aanmerking komt voor de gemeentelijke premie duurzaam en levenslang wonen:
  • Laatste aanslagbiljet van de persoonsbelasting;
  • Kadastraal uittreksel van beide aanvragers inzake eigendomsvoorwaarde;

Verplichte en/of optionele documenten bij de aanvraag:

Algemeen:
 • Facturen van de uitgevoerde werken met in detail prijs per onderdeel (niet enkel een totaalprijs);
  • Eventueel kan de offerte de totaalprijs verklaren;
 • Ingevulde attesten van de aannemer bij isolatie, hoogrendementsbeglazing en asbestverwijdering;
  • Per werk is er een apart attest nodig;
 • Foto’s voor en na;
 • Bewijs van beschermde afnemer (indien van toepassing);
 • Omgevingsvergunning (indien van toepassing);
 • Attest beschermde afnemer (indien van toepassing);
 • Bij niet-woongebouw: grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes;
Categorie Dak:
 • Attest aannemer isolatie;
 • Attest aannemer asbestverwijdering;
 • Bewijs van aanwezige isolatie als die vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie of het EPC;
 • In geval van asbestverwijdering en isolatie: bewijs van aanwezigheid zonnepanelen of zonneboiler op bestaand gebouw of rapport haalbaarheid zonne-energie, bv. een afdruk van de simulatie voor uw gebouw op de zonnekaart;
Categorie Buitenmuren:
 • Attest aannemer isolatie;
 • Attest aannemer asbestverwijdering;
 • Bij spouwmuurisolatie: VVO-attest STS 71-1;
 • Bewijs van aanwezige (spouw) muurisolatie als deze vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie of het EPC;
Categorie Vloer:
 • Attest aannemer isolatie;
 • Bewijs van aanwezige isolatie als die vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie of het EPC;
Categorie Ramen en deuren:
 • Attest aannemer hoogrendementsbeglazing;
 • Bewijs ventilatie:
  • Indien ventilatiesysteem aanwezig: factuur of meetrapport of nummer van EPB-aangifte en foto voorblad van EPB-aangifte;
  • Indien ventilatieroosters aanwezig: offerte of factuur of nummer van de EPB-aangifte en foto voorblad EPB-aangifte;
 • Bewijs hoogrendementsbeglazing bij het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen, indien de hoogrendementsbeglazing vroeger al werd geplaatst. Bewijs aantonen kan aan de hand van facturen, bewijs voormalige premieaanvraag of via het EPC. Daarnaast dienen er ook foto’s bijgevoegd te worden waarop de nieuwe borstwering, balustrades en ramen duidelijk te zien zijn;
 • Foto’s met datumaanduiding (meta-data van de foto is voldoende) van voor en na het gebouw waarop duidelijk de ramen die volledig werden vervangen of waarin het glas werd vervangen te zien zijn;
Categorie Elektriciteit en sanitair:
 • Keuringsattest elektrische installatie moet:
  • van toepassing zijn op de woning waarvoor de aanvraag gebeurt;
  • dateren van voor de aanvraagdatum o dateren van na de elektriciteitswerken;
  • aangeven dat de elektrische installatie conform is;
  • uitgeschreven zijn door een erkend keuringsorgaan;
Categorie Zonneboiler:
 • Attest aannemer (RESCERT) met technische informatie over de nieuw geplaatste zonneboiler;
 • Gedateerde foto van de zonnecollectoren waarbij het gebouw ook zichtbaar is;
 • Omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten;
 • EPB-aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014;
Categorie Warmtepomp:
 • Attest aannemer met technische informatie over de nieuw geplaatste warmtepomp;
 • Europees productlabel (woningen en appartementen), pakketlabel (hybride lucht-water warmtepomp) of een bewijs van de minimale energie-efficiëntie;
 • Omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten;
 • EPB-aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014;
 • Technische fiche definitieve uitschakeling actieve koeling door aannemer als niet voldaan is aan de voorwaarden voor actieve koeling;
Categorie Warmtepompboiler:
 • Attest aannemer met technische informatie over de nieuw geplaatste warmtepompboiler;
 • Europees productlabel (A+ of beter);
 • Omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten;
 • EPB-aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014;
Categorie Gascondensatieketel:
 • Enkel voor de laagste inkomenscategorie tot 2026!
 • Attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over de geplaatste gascondensatieketel en de oude installatie die vervangen werd;
 • Europees productlabel;
 • Keuringsrapport nieuwe installatie;

Opmerkingen

De aanvraag voor Mijn Verbouwpremie kan enkel digitaal aangevraagd worden waardoor alle documenten digitaal moeten opgeladen worden in het aanvraagloket.

Alle nodige documenten kunnen best vooraf digitaal aangeleverd worden aan het woonloket op het mailadres wonen@nijlen.be (je kan wetransfer.com gebruiken als de bestanden te groot zijn).

Indien de documenten niet op voorhand zijn aangeleverd (en ter plaatse nog moeten gedigitaliseerd worden) kan de volledige aanvraag misschien niet afgehandeld worden tijdens 1 afspraak. Dan is een tweede afspraak noodzakelijk gelet op de beperkte tijd tijdens een afspraak.

Per document een afzonderlijk bestand en indien mogelijk een relevante bestandsnaam geven.

Er worden geen USB/externe informatiedragers aanvaard om risico’s op virussen te vermijden.


Contactinformatie

Contactpersonen