Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Als u klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’), kunt u tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om uw woning te verwarmen.

Wat is dit?

 • U bent klant bij de netbeheerder Fluvius, en betaalt voor uw verbruik via Prepaid.
 • U hebt onvoldoende financiële middelen om op te laden.
 • Het OCMW in uw woonplaats biedt een minimale levering aardgas aan tijdens de winterperiode.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Hoe aanvragen?

Er zijn 2 mogelijkheden om de minimale levering voor elektriciteit aan te vragen.

 1. U neemt contact op met het OCMW in uw gemeente.
  U vraagt het best eerst of het OCMW in uw gemeente een minimale levering voor aardgas aanbiedt. Zo ja, dan kunt u een aanvraag indienen. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en laat u weten of u in aanmerking komt.
 2. Het OCMW neemt contact op met u.
  Doorheen de winterperiode brengt de netbeheerder de OCMW’s in iedere gemeente wekelijks op de hoogte van klanten die het risico lopen om zonder verwarming te vallen. Het OCMW neemt contact met u op en vraagt of u een minimale levering voor aardgas wilt. Zo ja, dan kunt u een aanvraag indienen. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en laat u weten of u in aanmerking komt.

Na de goedkeuring laadt het OCMW iedere 14 dagen een bedrag voor u op.

 • Hebt u een digitale meter? dan gebeurt de oplading via het digitaal platform van de netbeheerder. U hoeft verder niets te doen.
 • Hebt u een analoge meter? Dan gebeurt de oplading via uw budgetmeterkaart. U moet dit bedrag dan nog zelf opladen op uw budgetmeter.

Wat meebrengen?

 • uw identiteitskaart
 • uw budgetmeterkaart indien u nog een oude budgetmeter hebt
 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)
 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)
 • de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar, als u die hebt.

Wat kost dit?

Financieel voordeel

De hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van:

 • het tarief bij de netbeheerder en het sociaal tarief tijdens de laatste drie maanden van het jaar.
 • het type woning waarin u woont.
 • of u beschermd afnemer bent of niet.
 • Voor niet-beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 november 2023:
  • voor een appartement: 49,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 69,66 per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 82,66 euro per halve maand.
 • Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 november 2023;
  • voor een appartement: 32,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 46,66 euro per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 56,66 euro per halve maand.