Nijlen werkt samen met bewoners van drie wijken aan betere leefbaarheid en verkeersveiligheid

Na eerdere gesprekken zijn er nu participatieavonden met de bewoners

Sinds september is lokaal bestuur Nijlen voor drie wijken intens met de buurt aan het nadenken over mogelijke aanpassingen om er de leefbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. Concreet gaat het om de wijken rond Achterbist, Legebaan en Vogelzangstraat. Die plaatsen zijn niet toevallig gekozen. Sluipverkeer in combinatie met veel fietsers (recreatief of naar school en werk) en wandelaars, het is daar nu niet altijd even veilig. Schade aan wegdek en bermen ook, plassen en modder… Dat kan aangenamer en veiliger en daar gaan we samen voor zorgen!

Wat is er al gedaan?

Er waren al verkennende gesprekken met buurtbewoners. Zo werd in kaart gebracht wat er nu écht allemaal aan de hand is, welke knelpunten er zijn, wat het effect is op de buurt en hoe het is om er nu te wonen, mét de huidige mobiliteitsproblematiek. Dan werd bekeken wat er mogelijk zou kunnen worden als de straten rustiger en meer leefbaar zouden worden. Deze gesprekken gebeurden zowel 1 op 1 als in groep. In de groepen werden ook mogelijke oplossingspistes bekeken. Vanaf een wit blad zijn de bewoners beginnen tekenen. Wat is er mogelijk en welke oplossing heeft welke impact? De gemeente is namelijk op zoek naar oplossingen die niet gewoon het probleem verschuiven, maar echt robuust zijn voor een wijk van de toekomst. Op dit moment is het externe mobiliteitsbureau met al deze info aan de slag en in februari wordt er teruggekoppeld naar de bewoners met enkele mogelijke oplossingsrichtingen, om samen te kijken wat mogelijk is. Meer info hierover per wijk vind je hier:

Twee bedoelingen

Ten eerste wil de gemeente de wijken teruggeven aan de Nijlenaar. Bewoners moeten er veilig kunnen vertoeven, spelen en bewegen. Ze zijn niet voor niets deel van een wandel- of fietsknooppunt of van een marathonroute. Ten tweede moet de autobestuurder ook zo comfortabel mogelijk van de hoofdwegen gebruik kunnen maken. Dit project streeft dus naar een veiligere, comfortabelere reis voor beide partijen: de zwakke weggebruiker én de autobestuurder.

Het doel is duidelijk: van alle wijken rustige recreatie- en verblijfszones maken, voor ALLE Nijlenaars. Plekken waar je van rust en natuur kan genieten, zonder je te moeten zorgen maken over je veiligheid. Wandelen en fietsen moet er een echte beleving kunnen zijn, kinderen moeten via deze wegen veilig fietsend naar school kunnen.

Kom naar de participatieavonden!

Op dit moment buigt het mobiliteitsbureau zich over de mogelijke nieuwe verkeersinrichtingen. Deze worden tussen nu en einde februari aan de bewoners voorgesteld. Hiervoor zijn er participatieavonden. Schrijf je in via de links na de data:

We starten telkens om 19 uur en ronden af tegen 21.30 uur