Energie- en klimaatactieplan Kempen 2020

 

Het Nijlens Energie- en klimaatactieplan Kempen 2020 kadert binnen het burgemeestersconvenant en geeft een overzicht van de acties die de gemeente in de komende jaren plant om de reductiedoelstelling van 20% minder CO2 tegen 2020 te bereiken. Het gaat om een dynamisch plan dat in de loop der jaren omwille van veranderde omstandigheden of nieuwe opportuniteiten nog kan wijzigen.

 

Download hier het Nijlens Energie- en klimaatactieplan Kempen 2020.

Meer info over het burgemeestersconvenant vindt u via deze link: http://www.burgemeestersconvenant.eu/index_nl.html.