Strooiplan

Op deze pagina:

 


 

Nijlen moet ook in de winter een verkeersveilige omgeving blijven. Daarom zet lokaal bestuur Nijlen tijdens winterweer alle beschikbare middelen in om de belangrijkste gemeentewegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Onze gemeente telt vele honderden kilometers wegen waardoor het onmogelijk is om alles sneeuw- en ijzelvrij te houden. Bovendien moeten we bij een algemene zoutschaarste efficiënt omspringen met de voorraden. Daarom werken we volgens een vast strooiplan dat bepaalt welke wegen prioritair gestrooid worden.

Principes / criteria

2 elementen zijn belangrijk in het strooiplan: de categorie van de weg en het weertype. Deze bepalen wie strooit en wanneer er gestrooid wordt.

1. Categorie van wegen en fietspaden:

 • De Gemeentewegen en fietspaden: Hieronder vallen alle wegen en fietspaden die machinaal gestrooid en geruimd kunnen worden. Deze zijn ingedeeld in categorieën en worden uitbesteed. (strooiploeg)

  • Categorie 1: verbindingswegen en prioritaire wegen

  • Categorie 2: bedieningswegen van wijken en matig drukke wegen

  • Categorie 3: Wegen in wijken, doodlopende straten en overige wegen die niet opgenomen zijn in cat. 1 en 2.

 • Voor plaatsen waar niet machinaal geruimd en/of gestrooid kan worden door de uitbesteding heeft team facility een ploeg die manueel strooit. (team facility) Dit omvat de toegangen van openbare gebouwen, scholen, buitenschoolse kinderopvangen en kleine bruggetjes. De schoolomgevingen en de toegang naar de kinderopvang worden sneeuwvrij gemaakt alvorens de verkeersstroom van de schoolgaande jeugd en ouders op gang komt.

 • Stoepen:
  Stoepen ijs- en sneeuwvrij houden is de verantwoordelijkheid van de burgers.
  Burgers hebben de plicht de stoep voor je huis en eigendommen (ook onbebouwde percelen) sneeuw- en ijzelvrij te maken.
  Let daarbij wel op dat je het probleem niet naar het fietspad of de rijweg verplaatst. Schep dus geen sneeuw naar daar, maar leg het op een hoopje op de rand van het voetpad. Blokkeer met de opgeschepte sneeuw zeker niet de goot of de afvoerputjes.
  Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren. Doe je dit niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve sanctie. Vindt er voor je woning een glijpartij plaats, dan kan je hiervoor burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.
  De gemeente stelt geen strooizout ter beschikking. Voor de aankoop van strooizout verwijzen wij je naar de doe-het-zelf zaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.

2. Weertype:

Op basis van de weersvoorspellingen (KMI) wordt beslist om al dan niet actie te ondernemen.

 • Weertype groen:
  Geen gevaar voor gladheid

 • Weertype geel:
  Bij weertype geel wordt lokale gladheid op de grond verwacht (ochtendkoude met kans op rijm- of ijzelplekken).

 • Weertype oranje:
  Bij weertype oranje wordt verspreide gladheid op de grond verwacht. Deze gladheid kan het verkeer erg bemoeilijken en zeer gevaarlijk maken.

 • Weertype rood:
  Bij weertype rood wordt de situatie steeds erger. In de regio is het nu overal spekglad en er wordt bijkomende sneeuwval of ijzel verwacht, of er wordt zeer intense sneeuwval verwacht.

Hoe werkt strooizout tegen gladheid en sneeuw?

Strooizout is een dooimiddel, strooizout zorgt ervoor dat het vriespunt van water word verlaagd. De droge zoutkorrels mengen zich met het aanwezige water (in de vorm van ijs of sneeuw) en trekken vocht aan uit de omgeving. Hierdoor ontstaan een mengsel van water en zout, genaamd pekel. Dit heeft een lager vriespunt dan water en kan dus minder snel bevriezen zodat er minder gladheid optreedt.

Een belangrijk gegeven hierbij is wel dat er voldoende over de zoutkorrels gereden moet worden zodat de zoutkristallen openbarsten en beter het vocht opnemen.

Wie strooit wanneer?

 

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Stoepen

Weertype Groen

/

 

/

/

/

Weertype Geel

De strooiploeg en team facility

/

/

Burgers

Weertype oranje

De strooiploeg en team facility

De strooiploeg en team facility

/

Burgers

Weertype rood

De strooiploeg en team facility

De strooiploeg en team facility

De strooiploeg en team facility

Burgers

 

 • Weertype geel

Bij weertype geel worden enkel de wegen en fietspaden van categorie 1 gestrooid. De strooiploeg strooit een éénmalige beurt vanaf 5 uur ’s morgens.

Team facility start om 6 uur met strooien.

 • Weertype oranje

Bij weertype oranje gaan we dadelijk over tot strooien en/of ruimen (dit kan zowel overdag als ’s nachts zijn) van straten en fietspaden van categorie 1. Afhankelijk van de gladheid van de wegen wordt overgegaan tot een 2e strooironde na enkele uren.

Team facility start om 06u00 ‘s morgens en volgt dit verder op gedurende weertype oranje.

 • Weertype rood

Bij weertype rood (dit kan zowel overdag als 's nachts) worden dezelfde routes als bij wintertype oranje gestrooid en/of geruimd maar indien dit weertype aanhoudt, blijft er continu gestrooid en/of geruimd worden. De wegen en fietspaden van categorie 2 zijn aan de beurt op voorwaarde dat wegen en fietspaden van categorie 1 sneeuw- en ijsvrij zijn en de weerstoestand stabiel is. Zo niet, worden de sneeuwploegen zo vaak als nodig ingezet om de prioritaire straten ijs en/of sneeuwvrij te houden.

Bij aanhoudende vriestemperaturen kunnen de straten van categorie 3 gestrooid/geruimd worden.

Team facility strooit en ruimt continu van 06u00 tot 16u00.

 • Uitzonderingen

De Burgemeester, coördinator facility of teamleider patrimonium kunnen beslissen om een onmiddellijke strooironde uit te voeren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de strooiploeg al een paar uur voor het glad wordt preventief strooit om op die manier de kans op ijzelvorming te verminderen.

De politie kan de strooiploeg ook vorderen om straten buiten het strooiplan te laten strooien. Deze vordering gebeurt steeds via team facility op het nummer 03/410.01.61 en buiten de werkuren via man van wacht.

Deze straten worden dan prioritair gestrooid/geruimd, er wordt dan afgeweken van het strooiplan. De straten uit cat 1 of cat 2 worden dan later gestrooid/geruimd.

Wanneer loopt het winterseizoen?

De winterdienst loopt van de 3e maandag van oktober tot de 4e maandag van april. Tijdens die periode staat de opdrachtnemer stand-by zodat deze kan worden opgeroepen om inspecties uit te voeren of te gaan strooien.

Hoelang duurt een strooironde?

Het strooien van de route van straten uit categorie 1 duurt 2 tot 2,5 uur. Hoewel er meestal al een strooiwagen is gepasseerd, raakt de weg bij sneeuwval vaak al opnieuw ondergesneeuwd voordat de strooiwagen een 2e keer is kunnen langskomen. We doen ons uiterste best om alle wegen zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden.

Waarom wordt er niet overal gestrooid?

Wegen en fietspaden uit categorie 2 worden bij (korte) ijzelvorming en/of sneeuwval niet gestrooid omdat het geen verbindingswegen zijn. Bovendien kunnen de zoutkorrels hun werk pas doen nadat er voldoende over gereden wordt. We houden ons dus steeds aan het weertype om te bepalen waar en wanneer er gestrooid wordt.

Wijken en doodlopende straten (categorie 3) worden in principe nooit gestrooid. We willen immers de kinderen ook de kans geven om te genieten van de sneeuwpret. Enkel bij langere periodes van aangekondigde vriestemperaturen en/of sneeuwval kan hierop worden afgeweken.

Strooirondes in kaart

Bekijk hier de strooiroutes op gemeentewegen.

Bekijk hier de strooiroutes op fietswegen.

 

Straten categorie 1

 Nijlen

 • Bevelsesteenweg

 • Woeringenstraat/Rector de Ramstraat/Herenthoutsesteenweg

 • Lindekensbaan/Breughelhoevestraat

 • Koningsbaan/Kappellebaan

 • Laurys Gewatstraat (van Paashoekstraat tot Bouwelsesteenweg)

 • Zandlaan/Hulstestraat

 • Grobbendonkseweg

 • Guido Gezellestraat/Kreitenbergstraat

 • Zwanestraat/Katerstraat/Paashoekstraat/Elsendonkstraat

 • Brandweer achterzijde gemeentehuis

 • Brandweer kant spoorweg wegrijden via politie

 • Kerkeblokken

 • Kerkevelden

 • Koningin Astridlaan/Statieplein

 • Nonnenstraat

 • Gebroeders van raemdonkstraat

 • Kerkstraat

 • Sportcentrum richting zwembad

 • Tibourstraat

 • Spoorweglei

 • Klokkenlaan

 • Hellevoortstraat

 • Molenstraat

Kessel

 • Emblemsesteenweg

 • Berlaarsesteenweg

 • Nieuwe Bevelsesteenweg

 • Smoutmolendreef/Radiostraat /Nieuwstraat

 • Torenvenstraat/Bist

 • Landstraat

 • Kleine Puttingbaan

 • Salvatorstraat

 • Grote Puttingbaan

 • Oude Bevelsesteenweg

 • Stationssteenweg (ook enkelrichting)

 • Gasthuisstraat

 • Heidestraat

 • Pastoriestraat

Bevel

 • Nijlensesteenweg

 • Bevel Dorp/Heikant (tot aan splitsing café diamant)

 • Itegemsesteenweg

 • Kruiskesbaan

Parkeer terreinen

 • August Hermansplein (zigzag overrijden)

 • Kerkplein (zigzag overrijden)

 • Pastoor Schellekensplein

 • Parking sporthal de putting

 • Statieplein (Nijlen)

 • Parking Kessel station

 • Bevels Heerdplein

 • Parking bibliotheek Bevel (achterzijde)

 • Kerk Broechemsesteenweg (achterzijde)

 • Parking kerk Kessel station

 • Parking Sporthal Nijlen

 • Familia

 • Pastorie Nijlen

 • Voetpad voor Gemeentehuis

Kerken

 • Kerk Nijlen dorp

 • Kerk Bevel dorp

 • Kerk Kessel dorp

 • Kerk Kessel station

 • Kerk Zandlaan

 • Kerk Broechemsesteenweg

Fietspaden

Nijlen  

 • Bevelsesteenweg

 • Herenthoutsesteenweg/ Rector de Ramstraat

Kessel

 • Berlaarsesteenweg

 • Nieuwe Bevelsesteenweg

 • Stationssteenweg

 • Emblemsesteenweg

Bevel

 • Nijlensesteenweg    

 • Heikant

 • Itegemsesteenweg

 • Kruiskensbaan

 • Bevel dorp

Voetpaden voor de scholen en openbare gebouwen worden door de strooiploeg van de gemeente gedaan dus niet uitbesteed

 • Zevensprong (voor en achterkant)

 • Sint Calasanz (kant Nonnenstraat en kant Zwembad)

 • Goezo Kerkeblokken

 • Goezo Klokkenlaan + BKO Klokkenlaan

 • De zandloper (Zandlaan)

 • Goezo Kessel dorp

 • Bisterveld (Nieuwstraat Kessel)

 • School Bevel (Kinderpad)

 • Kinderopvang Bevel

 • Regenboog (Kessel)

 • Githo Nijlen

 • Schooltje in’t groen(Broechemsesteenweg)

 • Gesticht Nijlen ingang trap

 • Ingang jeugdhuis,

 • Ingang politie,

 • Kunstacademie Nijlen

 • Gemeentehuis Kessel + wit blokje

 • GC ’t dorp Kessel

 • Brug tussen gemeentehuis en gesticht

 • Aan sporthal Nijlen en sporthal De Putting wordt er door de zaalwachters gestrooid/geruimd.

Straten categorie 2

Nijlen

 • Hooidonckstraat

 • Beenderstraat

 • Legebaan

 • Kraaistraat

 • Vekesstraat

 • Goorstraat/Loze Bareel/Grasstraat

 • Lierseveldstraat

 • Katerstraat

 • Bist

 • Heuvelstraat

 • Watertorenstraat

 • Molenbos

 • Heibloemstraat

 • Molenvaartstraat

 • Retsestraat

 • Vonderstraat

 • Sneppestraat

 • Zwaluwenlaan

 • Schriekstraat/Lombartstraat

 • Boshoek

 • Vonderstraat

Kessel

 • Kroonstraat

 • Bartstraat

 • Bogaertsheide

 • Terlakenweg

 • Berkendal

 • Vogelzangstraat

Bevel

 • Zwart water

 • Steynehofweg

 • Kruideniersstraat

 • Rooistraat

 • Laarstraat

 • Pastoor Van Tendeloostraat

 • Kardinaal Cardijnstraat

 • Schooldijk

 • Hemelweg

 • Helleweg

 • Diepevoortstraat

 • Kiezelweg

Fietspaden

Nijlen  

 • Koningsbaan

 • Breugelhoevestraat

 • Molenstraat

 • Zwanestraat

 • Katerstraat

 • Zwaluwelaan (beide zijde)

 • Koningin Astridlaan + Koning Albertstraat

 • Stukje Goorstraat aan Kesselsesteenweg

 • Guido Gezellestraat

Kessel

 • Sint Lambertusstraat

 • stuk Torenvenstraat tot aan fietsverbidning Meidoornlaan

 • Lindekensbaan

 • Landstraat

Fietsverbindingen

Nijlen

 • Nonnenstraat / Sportcentrum

 • Beekpark (betonnen fietspaden)

 • Voetpad ter hoogte van parking Nonnenstraat (voor school)

 • Slijpershof = plannetje meegeven

 • Sportstraat / Elsendonkstraat

 • Voetpad ter hoogte van de pastorie Gemeentestraat

 • Mussenpad / Nonnestraat

 • Mussenpad / Gebr. Van Raemdonckstraat

 • Fietspad Statiestraat / Kerkstraat (Naast spoorweg achter gemeentehuis)

 • Molenstraat / K. Astridlaan

 • Kerkevelden / Kerkeblokken via rusthuis

 • Tussen Astridlaan en Kapellebaan

 • Kerplein / August Hermansplein

 • Doorsteek Diamantcentrum

 • Doorsteek Guido Gezellestraat/ Kerkevelden

 • Dorsel / Bovenstraat

 • Kerkeblokken / J.E.Claeslaan

 • Sportstraat / Beekstraat

 • Gemeentestraat / Woeringenstraat

 • August Hermansplein / Gemeentestraat

 • Klokkenlaan / Zavelweg

Kessel

 • De Hollekens

 • Meidoornlaan / Eikenlaan

 • Berlaarsesteenweg / Terlakenweg

 • Berlaarsesteenweg / Dongelstraat

 • Landstraat / Kleine Puttingbaan

 • Grote Steenweg / Stenen Molen (enkel sneeuwruimen)

 • Torenvenstraat / Meidoornlaan

 • Landstraat / Ringstraat

Bevel

 • Fietsverbinding naar Gestel - Kruidenierstraat(Brug)

 • Schoolstraat /Bevel-Dorp

 • Tolbroek / Laarstraat

 • Tolbroek / Bevel Dorp

 • Kiezelweg / Kardinaal Cardijnsstraat