Openbaarheid van bestuur

 

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz.

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het stadsbestuur een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en in de omzendbrief van de Vlaamse regering 2006/26

Hierin staat onder meer dat je binnen 15 dagen een antwoord moet krijgen op je aanvraag. 

Klik HIER om een formulier in te vullen om een bestuursdocument aan te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. 


Contact informatie