Openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GEMEENTELIJK ROOILIJNPLAN

Het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Nijlen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 4 juli 2023 het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor Bevelse Dreef/Carolusberg voorlopig heeft vastgesteld.

Bevelse Dreef/Carolusberg wordt gezien als een functionele trage weg, met als doel het creëren van een veilige doorsteek voor zowel fietsers als wandelaars tussen de Nijlensesteenweg en Bevel-Dorp. De vaststelling van een gemeentelijk rooilijnplan is nodig om de verdere ontwikkeling en opwaardering van deze trage weg mogelijk te maken.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het gemeentelijk rooilijnplan is: de gemeenteraad van het lokaal bestuur Nijlen.

Het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan ligt van 3 augustus 2023 tot en met 2 september 2023 ter inzage:

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • per brief op het volgende adres: Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen
  • digitaal via mail aan info@nijlen.be

Voor meer informatie kan u terecht bij:

LOKAAL BESTUUR NIJLEN

e-mail: omgeving@nijlen.be 

tel: 03 410 02 11          #SIG01_70_112#


Openbaar onderzoek onteigening vernieuwen van de bruggen te Nijlen en Ranst

Van 1 maart 2023 tot en met 30 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd in het kader van de vernieuwing van de bruggen te Nijlen en Ranst. Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van de vernieuwing van de bruggen te Nijlen en Ranst. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Nijlen en Ranst, zoals opgenomen op het onteigeningsplan C4/6455-06 gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit 7 februari 2023
Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 maart 2023, liggen de volgende documenten ter inzage:

Gedurende deze periode zijn de documenten tevens raadpleegbaar op de website van de gemeentes Nijlen en Ranst. Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeenten Nijlen (Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen) en Ranst (Gustaaf Peetersstraat 7 – 2520 Ranst):


Nijlen:
• Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
• Op woensdag ook van 13 tot 17 uur.
• Op donderdag ook van 17 tot 20 uurRanst:
• Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12 uur.
• Op dinsdag ook van 14 tot 19 uur
• Op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.