Orgaandonatie

Maak een afspraak

 

Wettelijk is bepaald dat iedereen donor is, maar je kan ook uitdrukkelijk toestemming geven om donor te zijn.

Wat is dit?

Je kan jezelf als donor opgeven voor de afstand van jouw organen en weefsels.

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Het loont dus zeker de moeite om er tijdens je leven eens over na te denken.

De wetgeving staat de verwijdering van organen en weefsels na de dood toe :

-bij elke Belg

-bij éénieder die meer dan zes maanden in België woont

-die geen uitdrukkelijk verzet heeft verklaard tijdens zijn leven

Maar in de praktijk loopt het meestal anders.  Vooraleer er organen weggenomen worden, wordt alsnog de toestemming gevraagd aan je naaste familieleden.  Die beslissing valt zwaar en veelal wordt er geweigerd.  Deze wil van de nabestaanden wordt dan gerespecteerd.

Hoe aanvragen?

Als je er dus van overtuigd bent dat je donor wil zijn, dan moet je het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. 

Je kan dit formulier ook verkrijgen bij het gemeentebestuur : bij het team dienstverlening.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Zij verzamelen alle verklaringen in een datatbank. Deze databank wordt uitsluitend door een geneesheer geraadpleegd bij een overlijden om na te gaan of iemand donor is of niet.

Wat meebrengen?

je identiteitskaart of verblijfskaart of identiteitsbewijs als niet-Belgische inwoner

Wat kost dit?

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Extra informatie

Voor minderjarigen wordt de verklaring afgelegd door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouders, de voogd...).

Regelgeving

Wet over het wegnemen en transplanteren van organen van 1986.

Maak een afspraak