Organiseren in tijden van Corona

Help! Wat zijn de regels in tijden van corona voor het organiseren van een evenement? 

CERM? Wat is dat nu weer?

Er is hard gewerkt aan het COVID Event Risk Model. Dit model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event professionals in België, zowel uit de publieke als (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun event is.

De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

Het COVID Event Risk Model is een waardevolle tool omdat het inzicht geeft in de maatregelen die het veiligheidsrisico van een event bepalen. Dit resulteert in een label:

 • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een event dient er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden te worden.

Het protocol en de online tool gratis zijn beschikbaar via www.covideventriskmodel.be. Met deze tool kunnen organisatoren het COVID-veiligheidsrisico van hun event in kaart brengen.

Crowdmanagementplan? Hoe begin ik daar aan?

Het is sterk aanbevolen om op voorhand goed te bestuderen welke maatregelen genomen kunnen worden om zoveel mogelijk looplijnen toe te passen, om plaatsen met hogere densiteit en mogelijke wachtrijen in kaart te brengen en plaats waar je COVID-signalisatie voorziet.

Een leidraad vind je HIER.

Nieuwe regels rond het organiseren van evenementen

Waakzaamheid is van essentieel belang, begin daarom tijdig aan je aanvraag en de uitwerking van je activiteit of je evenement.

1) Je vult het Covid Event Risk Model in (zie boven).

Dit is verplicht voor alle evenementen op Nijlens grondgebied, ongeacht het aantal deelnemers.

2) Vul de Covid-19-checklist in.

Deze checklist vult het het klassieke aanvraagformulier aan en bevat volgende onderdelen:

 • De standaardgegevens
 • Registratie
 • Ingangen en kassa’s
 • Crowdmanagement
 • Communicatie
 • Hygiënemaatregelen
 • Inplantingsplan
 • Sterkedrankvergunning
 • Richtlijnen rond geluid
 • Inname Openbaar Domein
 • Verkeerstechnische maatregelen
 • Gebruik van open vuren
 • Uitleendienst

3) Bezorg het ingevuld Covid Event Risk Model, de ingevulde checklist en het inplantingsplan aan de dienst Evenementen via evenementen@nijlen.be. Doe dit ten laatste op woensdag vier weken voor het evenement.

4) Als het dossier volledig is, bekijkt de intergemeentelijke veiligheidscel op maandag of het evenement/de activiteit kan plaatsvinden en of er nog bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Op donderdag wordt de activiteit dan definitief ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Hulp bij het organiseren van evenementen tijdens Covid-19

Sectorprotocollen

CERM-protocol

Ontsmettingsmiddelen