Psychosociale hulp

voor wie behoefte heeft aan een gesprek

Wat is dit?

 

Heb je het moeilijk door een echtscheiding, problemen met je kinderen, het verlies van je partner, ... en wil je hierover graag een gesprek? Dan kan je hiervoor terecht bij een maatschappelijk werker van het OCMW.

 

Soms is een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde (psychosociale) hulp nodig.

Vanuit het OCMW bestaat er een samenwerking met verschillende diensten/organisaties zoals bv. gezinsbegeleidingsdiensten ( o.a. TARAG, OIKONDE ), CAW ( Centrum Algemeen Welzijnswerk ), huisartsen, crisisopvang, diensten voor begeleid zelfstandig wonen, dagopvang, JAC, opvoedingswinkel, psychiatrische thuiszorg,…

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat kost dit?

Gratis