Psychosociale hulp

voor wie behoefte heeft aan een gesprek

Wat is dit?

 

Heb je het moeilijk door een echtscheiding, problemen met je kinderen, het verlies van je partner, ... en wil je hierover graag een gesprek? Dan kan je hiervoor terecht bij een maatschappelijk werker van het OCMW.

 

Soms is een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde (psychosociale) hulp nodig.

Vanuit het OCMW bestaat er een samenwerking met verschillende diensten/organisaties zoals bv. gezinsbegeleidingsdiensten ( o.a. TARAG, OIKONDE ), CAW ( Centrum Algemeen Welzijnswerk ), huisartsen, crisisopvang, diensten voor begeleid zelfstandig wonen, dagopvang, JAC, opvoedingswinkel, psychiatrische thuiszorg,…

Hoe aanvragen?

Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je een afspraak maken voor een intake moment.  Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat kost dit?

Gratis