RUP Molenbos

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Molenbos' is in de opmaak. 

De startnota en de scopingsnota werden reeds opgemaakt. Momenteel bevindt de opmaak zich in de 'voorontwerp-fase'. Binnen de 'plenaire vergadering' wordt het voorontwerp voorgelegd aan adviesinstanties, waaronder ook de eigen GECORO.

Er staat vervolgens een voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP Molenbos ingepland op de Gemeenteraad van 20 juni 2023. Na de voorlopige vaststelling volgt dan nog een finaal openbaar onderzoek van 60 dagen waarbinnen Nijlenaars opmerkingen of advies kunnen uitbrengen op het Ontwerp-RUP. Deze worden dan meegenomen naar de definitieve vaststelling van het RUP toe.

De fase binnen het proces en de bijhorende documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van het DSI van Departement Omgeving.