RUP Welters-Verelst

Welters-Verelst is een tuin- en hobbycentrum dat qua assortiment thuishoort onder de noemer ‘tuin en dier’. De zaak is een historisch gegroeid (familie)bedrijf dat al sinds 1979 actief is op de huidige locatie. De site van Welters-Verelst is vooraan gelegen in woongebied. Het achterliggende gedeelte ligt in agrarisch gebied. De winkel is hierdoor op dit moment deels zonevreemd gelegen. Het bedrijf wil graag de bestaande activiteiten kunnen bestendigen op de huidige locatie en rechtszekerheid verkrijgen. Daarnaast wou men de organisch gegroeide bebouwing op de site herstructureren (sloop, verbouwing, nieuwbouw) om een duidelijker en meer leesbaar ensemble te bekomen en de site efficiënter te organiseren. Deze laatste behoefte was op het moment van het terreinbezoek al grotendeels uitgevoerd (omgevingsvergunning 2019/130).

Het voorliggende RUP heeft tot doel om een gepast juridisch kader te creëren voor de site van de handelszaak. De precieze mogelijkheden voor de handelszaak worden afgestemd op de visie van het GRS (zie verder in hoofdstuk 2.5 en 6.3) en de mogelijkheden verleend aan een gelijkaardige zaak via het RUP Katerstraat. Binnen het RUP worden de maximale mogelijkheden van de zaak binnen zijn omgeving bepaald.

Op 12 september 2023 werd het Ontwerp RUP Welters-Verelst voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens werd een openbaar onderzoek georganiseerd, van 23 oktober 2023 tot en met 22 december 2023. Aan de GECORO werd op 18 januari 2024 gevraagd de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit dit openbaar onderzoek te bundelen tot een gemotiveerd advies, gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad nam kennis van dit advies op de zitting van 5 maart 2024.

Tenslotte werd het RUP Welters-Verelst definitief vastgesteld op de Gemeenteraad van 26 maart 2024.

 

De documenten kunnen geraadpleegd worden op  de website van het DSI van Departement Omgeving. Daarnaast kan u deze ook via deze webpagina bekijken. Het gaat om de volgende documenten;