Bewijs van gezinssamenstelling

Een bewijs van gezinssamenstelling is een getuigschrift met gegevens uit het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister van jouw gemeente. 

Wat is dit?

Een attest gezinssamenstelling is een getuigschrift uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Dit document kan je enkel aanvragen voor je eigen gezin. 

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt het attest gezinssamenstelling aan bij de gemeente waar je woont:

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer beschikken.

Je kan alleen voor jezelf en je eigen gezin een attest gezinssamenstelling aanvragen. 

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvragen voor de inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijk een volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen. 

 

 

 

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

De aanvrager moet meerderjarig zijn.

Het attest gezinssamenstelling bestaat in een korte of een lange versie; bij een een gezinssamenstelling met vermelding "lang", zal tevens de datum vermeld staan wanneer jij bij het gezin bent ingeschreven.