Sociaal tarief gas en elektriciteit

Goedkoper tarief voor gas en/of elektriciteit

Wat is dit?

In sommige situaties kan je recht hebben op een sociaal tarief gas en/of elektriciteit. Dit geldt voor heel België, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder.

Om na te gaan of je recht hebt op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit moet je voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk:

 • Je ontvangt een tegemoetkoming vanuit het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

   

 • Je ontvangt een tegemoetkoming vanuit FOD Sociale Zekerheid Directie personen met een handicap

   

 • Je ontvangt een tegemoetkoming van de federale pensioendienst (FPD)

   

 • Je bent huurder van een sociaal appartement in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestigingsmaatschappij, waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.

   

Voor meer informatie over de vier categorieën kan je terecht op volgende website: http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/sociale_energiemaatregelen/sociaal_tarief_elektriciteit_aardgas/#.WSgK0WcVjcs

Hoe aanvragen?

Wanneer je aan één van de eerste drie voorwaarden voldoet, zal het sociaal tarief gas en elektriciteit automatisch worden toegepast. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Als je huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij wordt het sociaal tarief niet automatisch toegepast. Je moet hiervoor contact opnemen met de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw.

 Wanneer de toekenning niet automatisch verloopt en je graag hulp hebt met de aanvraag kan je je steeds richten naar het OCMW van jouw gemeente.

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

 • Bewijs van identiteit
 • Je laatste factuur