Sportevenementen

Hoe organiseer je een sportevenement in Nijlen?

Deze pagina geeft je een overzicht van de informatie die je nodig hebt: van aanvraagformulieren tot ondersteuning door de klantenadviseur sport.

Wat is dit?

Voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein in Nijlen is altijd een vergunning van het lokaal bestuur nodig.

(Buiten-)Evenementen die een groot beslag doen op de openbare ruimte, inzet vragen van nood- en hulpdiensten en verkeersmaatregelen nodig hebben, moeten een toelating voor de organisatie van hun evenement aanvragen.

Voor publiek toegankelijke evenementen in besloten ruimten (=zalen, dit geldt niet voor tenten) en op privaat terrein geldt anderzijds enkel een meldingsplicht als het het lokaal bestuur de nodige verkeersveilige maatregelen dient te treffen.

Contactpersoon voor sportevenementen in Nijlen:

Klantenadviseur aanbod - sport

info@nijlen.be of 03 410 02 11

Mobiliteit

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 


Algemene info bij facility tel: 03 410 01 60

Hoe aanvragen?

Aanvraag bij lokaal bestuur Nijlen:

De volledig aanvraag (dus met alle vereiste bijlagen) voor een evenement dien je minimum 12 weken/3 maanden voor het evenement in bij de gemeente Nijlen, Kerkstraat 4 - 2560 Nijlen.

BELANGRIJK: voor wielerwedstrijden bepaalt het koninklijk besluit de timing. Deze wordt toegelicht via het formulier!

Wanneer alle documenten aanwezig zijn en er geen bezwaren zijn met betrekking tot het evenement (tijdstip, locatie, ...) agendeert de klantenadviseur sport een goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen.

De goedkeuring wordt verleend na advies van de teamassistent mobiliteit en die zorgt ook voor de opmaak en goedkeuring van de uiteindelijke vergunning en het tijdelijke verkeersreglement. 

Indien dit wordt gevraagd, dien je zelf een vergadering te organiseren met de verschillende nood- en hulpdiensten (veiligheidsoverleg) die bij het evenement betrokken zijn om uw evenement volledig door te nemen. 

De afspraken uit het veiligheidsoverleg zijn bindend!

Aanvraag bij derden:

Indien de wedstrijd over een gewestweg loopt of deze kruist, dien je zelf een kopie te sturen naar de beheerder (wegen en verkeer) om goedkeuring te krijgen voor het gebruik van de gewestweg.

Indien de wedstrijd langs een waterweg loopt of deze kruist, dien je zelf een kopie te sturen naar de beheerder (Vlaamse Waterweg) om goedkeuring te krijgen voor het gebruik van de waterweg.

Indien de wedstrijd over een privéweg of privédomein loopt of deze kruist, moet je zelf de toestemming vragen voor het gebruik van de privéweg.

Antwoord lokaal bestuur Nijlen:

Minimum 1 maand voor de sportwedstrijd op openbaar domein ontvangt de organisator 1 van de 3 mogelijke antwoorden:

  1. Toelating: de organisator krijgt toelating
  2. Toelating onder voorwaarden: de organisator krijgt toelating, maar moet nog extra informatie indienen om te voldoen aan de wettelijke of andere opgelegde voorwaarden. Bij deze optie zal de politie worden geïnformeerd en zullen de verwachte aanvulling worden gecontroleerd voor de start van de wedstrijd.
  3. Afkeuring: de gemeente kan omwille van bepaalde redenen de organisatie van een evenement weigeren. De organisator krijgt dan een gemotiveerd antwoord.

Wat meebrengen?

Volgende formulieren zijn beschikbaar om in te vullen.
BELANGRIJK: de formulieren dienen ondertekend te zijn om geldig te zijn!

 Aanvraagformulieren:

  • Wielerwedstrijd (start & aankomst in Nijlen) - Word of PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • Sportwedstrijd (algemeen) - Word of PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • Loopwedstrijd - Word of PDF -digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • Tourrit (doortocht in Nijlen) - Word of PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • Meerkampwedstrijd - Word of PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Extra informatie

Mobiliteit

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 


Algemene info bij facility tel: 03 410 01 60

Regelgeving

Reglement:

Als je nog vragen hebt, kan je ook altijd even de checklist voor evenementen raadplegen. 

Belangrijk: voor wielerwedstrijden is het KB van 28 juni 2019 van toepassing!