Sportevenementen in Nijlen

Aanvragen of melden is verplicht!

Wie in de gemeente Nijlen een sportevenement wil organiseren, dient dit vooraf te melden en/of aan te vragen.

  • Sportevenementen op openbaar domein of met een grote impact op het openbaar domein moeten vooraf een toelating krijgen van het college van burgemeester schepenen. 

  • Indoor sportevenementen met een grote impact op het openbaar domein moeten dit vooraf melden aan het college van burgemeester en schepenen. Er wordt dan bekeken of er maatregelen moeten worden getroffen.

Wat is dit?

Contactpersoon voor sportevenementen in Nijlen:

Klantenadviseur sport

info@nijlen.be of 03 410 02 11

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulieren

Loopwedstrijd

  • Word - digitaal invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - handmatig invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Wielerwedstrijd 

  • Word - digitaal invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - handmatig invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Fiets, wandeltochten en tourritten

  • Word - digitaal invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - handmatig invullen, ondertekenen en ingescand doorsturenof papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Gemengde wedstrijd

  • Word - digitaal invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - handmatig invullen, ondertekenen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Mountainbike en veldtourtochten

Extra informatie

Inschatting verkeersimpact

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 


Algemene info bij facility tel: 03 410 01 60

 

Tijdelijke promotie gemeentewegen

 

Tijdelijke promotie gewestwegen

 

Aanvragen bij derden:

Regelgeving

 Subsidies voor sportevenementen: