Stedenbouwkundige informatie

De mogelijkheden voor het bouwen/verbouwen worden bepaald door de ligging ervan. Zo legt niet alleen het gewestplan een bestemming op, maar ook een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling kan voorschriften opleggen.

Wat is dit?

Je kunt bij Team Dienstverlening terecht voor o.a. volgende vragen:

 • de voorschriften van een perceel
 • is een omgevingsvergunning nodig voor de geplande werken?
 • vragen over mogelijke overtredingen
 • voorbespreken van een complex bouwproject

Hoe aanvragen?

Je kan telefonisch een afspraak maken met een Klantenadviseur van Team Dienstverlening. Een voorbespreking van een complex bouwproject zal de vergunningsprocedure vlotter doen verlopen. De besproken bouwprojecten kunnen ter advies worden voorgelegd aan de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Wat meebrengen?

Gelieve bij het maken van jouw afspraak het volgende bij de hand te houden:

 • het adres van de bouwplaats
 • de kadastrale gegevens van de bouwplaats

Ook kan het helpen als je tijdens je afspraak volgende documentatie meebrengt:

 • enkele foto's
 • plannen
 • schetsen
 • documentatie (vb. materialisatie)
 • ...

Wat kost dit?

Gratis