Studietoelage

Studerende kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een studietoelage.

Wat is dit?

Studerende kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een studietoelage. Deze studiebeurs is voor  kleuters, leerlingen uit het lager onderwijs, leerlingen van het deeltijds leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en universiteit. (zie http://www.studietoelagen.be of bel 1700)

Hoe aanvragen?

Via onderstaande website:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen

Via brief:

Afdeling Studietoelagen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel 

 

Via OCMW Nijlen:

Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je een afspraak maken voor een intake moment.  Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker. 

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit

Wat kost dit?

Gratis