Subsidieformulier kleine landschapselementen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Vul hieronder aan waarvoor je een bijdrage vraagt in de kosten van aanleg of onderhoud

Aanleg haag en/of houtkant

Onderhoud haag

Onderhoud knotbomen

Aanplant hoogstammige vruchtbomen

Aanleg poel
Onderhoud poel

Aanplant bomenrij (beworteld/ niet beworteld). Beworteld plantgoed minstens 10 bomen, niet beworteld minstens 5 bomen

Specifieke gegevens betreffende de uitvoering

De werken zullen op hieronder vermelde percelen plaatsvinden. Geef per locatoe/werk telkens  zowel afdeling, sectie als perceelnummer weer!

Hieronder kan je de nodige bestanden opladen

Bijlagen

Contact informatie