Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector

De Vlaamse overheid ondersteunt tijdelijke cultureel-erfgoedprojecten met projectsubsidies, zowel op Vlaams als op internationaal niveau. Zo wil ze een dynamische cultureel-erfgoedwerking stimuleren. Daarbij is er ook aandacht voor ondersteuning van projecten die een inhaalbeweging in digitale collectieregistratie beogen.

Wat is dit?

Er zijn projectsubsidies voor:

  • Cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau
  • Internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen
  • Tussenkomsten voor internationale uitwisseling (reis- en verblijfskosten)
  • Projecten inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Hoe aanvragen?

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de procedure en de indiencriteria.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.