Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Personen die de leeftijd van 65 jaar of ouder hebben en een verminderde geestelijke en/of fysieke zelfredzaamheid hebben, hebben mogelijks recht op sociale voordelen en/of een financiële tegemoetkoming.

Wat is dit?

De Vlaamse zorgkassen zijn verantwoordelijk om dit onderzoek in orde te brengen. Ze beoordelen de graad van invaliditeit.

 

Hoe aanvragen?

 

Om het onderzoek te starten moet er een aanvraag gebeuren. Deze aanvraag kan worden gedaan op  deze website: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig.

 

Je kan hiervoor ook terecht bij je ziekenfonds of het OCMW van Nijlen.  Mensen die zich niet kunnen verplaatsen, mogen zich laten vertegenwoordigen.

 

Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je terecht op het intake moment bij de maatschappelijk werker: elke werkdag van  09.00  tot 12.00 uur en op afspraak indien je buiten het intake-moment wenst te komen. Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit
  • Gegevens behandelde arts van aanvraag
  • Rekeningnummer

Tijdens de aanvraag wordt er onder meer gepeild naar de stand van de spaarrekening, de verkoop van roerende en onroerende goederen en de eventuele vergoeding van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Wat kost dit?

Gratis


Contactinformatie