Tegemoetkoming sociale en culturele activiteiten

Pretcheques

Wat is dit?

Het is belangrijk dat mensen kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten zoals bvb. naar de film gaan, lid worden van een sportclub, een dag naar een pretpark, lid worden van de bib, ...

De opvoeding van kinderen kost vaak handenvol geld. Denk maar aan schoolfacturen, kosten logopedie, kiné, kinderopvang, bril, ...

Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over voldoende middelen hiervoor. Het OCMW beschikt over een budget om tussen te komen in deze kosten, zijnde de pretcheques.

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

 Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

 

Wat meebrengen?

 

  • Bewijs van identiteit  
  • Overzicht inkomsten en uitgaven

Wat kost dit?

Gratis