Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Of aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden?

Zodra u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

U vindt de volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen op de website van het VAPH.

U kan bij het VAPH of via 1700 eveneens de brochure 'Hulpmiddelen en aanpassingen' bestellen.

Wat is dit?

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u jonger dan 65 jaar zijn of al voor uw 65ste erkend zij bij het VAPH. In dat laatste geval moeten de gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen bedoeld zijn voor dezelfde aandoening als vóór uw 65ste verjaardag.

Verder moet u in Vlaanderen wonen of verblijven. Met Vlaanderen worden de 5 vlaamse provincies en de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.

Hoe aanvragen?

Stap 1 - Aanvraagformulier invullen

U vult het formulier 'Aanvraag voor ondersteuning' in en bezorgt dit aan de provinciale afdeling van het VAPH waar u woont. Het is heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Stap 2 - Multidisciplinair adviesrapport laten opmaken

U laat een multidisciplinair adviesrapport opmaken. Hiervoor moet u een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is in 'individuele materiële bijstand' (IMB). In het verslag neemt het team alle elementen op die belangrijk zijn om te oordelen over uw vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen. 

Beslissing en geldigheidstermijn

Is uw aanvraagdossier volledig, dan legt het VAPH uw anvraag voor aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC). De PEC beslist over uw aanvraag. In het geval van een positieve beslissing krijgt uzelf of uw kind een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor een of meerdere gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen.

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tussen te komen in de kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen aan uw woning of auto, dan is het principe dat het VAPH u de factuur of een deel ervan terugbetaalt. De terugbetalingsmodaliteiten zijn terug te vinden op de website van het VAPH.

Extra informatie

In bepaalde omstandigheden kunt u tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen zonder adviesrapport van een multidisciplinair team. Die mogelijkheid gaat op als u:

  • een hulpmiddel moet vervangen
    Een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een tegemoetkoming van het VAPH kreeg, is aan vervanging toe.
     
  • een eenvoudig hulpmiddel wil aanvragen
    U hebt in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing goedgekeurd gekregen en u vraagt nu een zogeheten eenvoudig hulpmiddel of aanpassing aan. Deze eenvoudige hulpmiddelen worden in de refertelijst met een asterisk (*) aangeduid.
     

 

Regelgeving

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.