Tenlastename verblijfskosten in woonzorgcentrum

opname in een woonzorgcentrum

Wat is dit?

Als je in een woonzorgcentrum verblijft en je beschikt over geen of onvoldoende middelen voor de betaling van de kosten, kan het OCMW voor inwoners van Nijlen een tussenkomst verlenen.

Het OCMW zal jouw sociale en financiële situatie onderzoeken. Daarna zal het OCMW beslissen of zij tussenkomen in de kosten van het woonzorgcentrum. Uiteraard worden de eigen inkomsten (pensioen, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, ...) altijd in mindering gebracht.

Hoe aanvragen?

Voor de aanvraag kan je terecht bij het OCMW:

Anouck Somers

Maatschappelijk assisstente OCMW-Nijlen

Wat meebrengen?

Bij aanmelding:

  • Identiteitskaart
  • Overzicht inkomsten en woonzorgkosten

Bij opstart onderzoek:

  • Rekeningafschriften van de laatste 5 jaar van alle bankrekeningen
  • Informatie/documenten betreffende eigendommen, verkopen, schenkingen,…