Terugbetaling/subsidie kadervorming (cursus animator)

Jongeren die kadervorming in het jeugdwerk volgen kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (subsidie) krijgen van de gemeente Nijlen.

Wat is dit?

Er kan een subsidie kadervorming aangevraagd worden:
- indien het om een erkende cursus gaat (erkend door de Vlaamse Overheid met een geldig erkenningsnummer);
- indien de jongere actief is als leiding binnen een erkende Nijlens jeugdwerkinitiatief of als animator mee draait bij de vakantiewerkingen van de gemeente Nijlen;

Hoe aanvragen?

Na deelname aan kadervorming in het jeugdwerk, krijg je als deelnemer een deelname- en betaalbewijs mee. Dit formulier vul je zelf verder in met je eigen gegevens en handteken je. Dit formulier kan ingediend worden om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen vanuit de gemeente Nijlen. Het formulier mag afgegeven worden aan het onthaal van het gemeentehuis of in de brievenbus van het gemeentehuis gestoken worden (ter attentie van de jeugdconsulent).

In het najaar (periode oktober-november) worden alle aanvragen behandeld van de periode september vorig kalenderjaar tot en met augustus huidig kalenderjaar. Volgens het gemeentelijke subsidiereglement wordt er dan een gedeeltelijke terugbetaling voorzien. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Wat meebrengen?

- geldig deelnameformulier (geldt ook als betaalbewijs) gevolgde kadervorming

(afgeven aan onthaal gemeentehuis of in brievenbus steken ter attentie van de jeugdconsulent)

Regelgeving

Het reglement "subsidies jeugdwerk" is terug te vinden op de jeugdwebsite (www.jeugdnijlen.be).