Uitlenen materialen - erkende verenigingen

Erkende Nijlense verenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst.

Enerzijds is er de uitleen van feestmaterialen (podia, nadars, tafels, stoelen, vlaggenmasten, afvalcontainers, ...), dewelke gebeurt via het online formulier op de gemeentelijke website en opgevolgd wordt door team Facility.

Anderzijds is er de uitleen van een beamer, geluidsmeter en fuifbox, dewelke opgevolgd wordt door het onthaal in het gemeentehuis.

Wat is dit?

Erkende Nijlense verenigingen en scholen kunnen gebruik maken van de uitleendienst.

Hoe aanvragen?

Het gewenste materiaal dient vooraf gereserveerd worden via mail: info@nijlen.be of op het nummer 03 410 02 11. U kan dit tevens persoonlijk aanvragen bij het onthaal in het gemeentehuis.

De geluidsmeter of beamer of fuifbox dient vooraf gereserveerd te worden , en dit dient minimaal twee weken voor de afhaaldatum te gebeuren bij het onthaal. Wanneer een reservatie geannuleerd wordt, dient de ontlener dit ten laatste één week op voorhand te melden aan het onthaal.

De geluidsmeter of beamer of fuifbox mag pas afgehaald worden op de dag dat de activiteit plaatsvindt (tenzij deze activiteit op een zaterdag of zondag plaatsvindt, dan mag het toestel op vrijdag afgehaald worden). De geluidsmeter of beamer of fuifbox moet de dag na het plaatsvinden van de activiteit teruggebracht worden (tenzij deze activiteit op een vrijdag of zaterdag plaatsvindt, dan mag het toestel op maandag teruggebracht worden). De geluidsmeter of beamer of fuifbox kan niet worden afgeleverd en/of opgehaald door de gemeentediensten.

De geluidsmeter of beamer of fuifbox dient in verzorgde staat te worden teruggebracht en volgens de gemaakte afspraken van de overeenkomst tussen de ontlener en het gemeentebestuur.

Feestmaterialen dienen via het online formulier op www.nijlen.be aangevraagd te worden, en dit minstens een maand vooraf.

Wat kost dit?

Voor de uitleen van de beamer, fuifbox of geluidsmeter wordt een waarborg gevraagd. De ontlener betaalt aan het onthaal cash een waarborg van 50 EUR, dewelke wordt teruggegeven indien het toestel en toebehoren in goede staat en volledig wordt teruggebracht.

Per dag dat het toestel te laat wordt teruggebracht, wordt een boete aangerekend van 25 EUR.