Uittreksel strafregister

Maak een afspraak

Het uittreksel uit het strafregister is een getuigschrift uit het Centraal Strafregister (CSR).

Wat is dit?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan, worden opgesomd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er bestaan drie modellen:

Model 1 (art. 595)  is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen jou een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent of solliciteert voor een beroep waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn. 

Model 1 (art. 596.1) heb je nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. voor jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer).

Model 2 (art. 596.2) heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (bv. pleegzorg, adoptie, onderwijs).

Je kan een uittreksel uit jouw strafregister aanvragen bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Je moet wel meerderjarig zijn.

 

Hoe aanvragen?

Je kan het uittreksel voor jezelf aanvragen  :

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan opmaken.

Het bewijs wordt voor jou klaargelegd aan het onthaal. Je kan het daar persoonlijk afhalen, wel ten vroegste:

  • voor model 1 : de eerstvolgende werkdag na de aanvraag
  • voor model 1 (art.596-1) : de tweede werkdag na de aanvraag
  • voor model 2 (art.596-2) : de eerstvolgende werkdag na de aanvraag

Je kan het uittreksel ook laten afhalen door een andere persoon. Je geeft hiervoor een handgeschreven volmacht aan de persoon die het bewijs zal afhalen en je geeft  (een kopie van) je identiteitskaart mee.

Let op ! Het model 2 (art.596-2) moet je WEL zelf persoonlijk afhalen!

 Het bewijs is drie maanden geldig.

Wat meebrengen?

Als je naar het gemeentehuis komt om het bewijs aan te vragen, breng dan zeker je identiteitskaart mee.

Wat kost dit?

Het uittreksel is gratis.

Extra informatie

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
  • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Regelgeving

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Maak een afspraak