Uittreksel uit overlijdensakte

Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.  

Een uittreksel is een beknopte versie van deze akte.

Wat is dit?

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Het overlijden moet dus plaatsgevonden hebben in Nijlen om een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte te kunnen bekomen.

Hoe aanvragen?

Je kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte aanvragen :

Een uittreksel of afschrift van die akte, met vermelding van de afstamming, kan alleen worden aangevraagd door iemand aan wie je de volmacht geeft. 

Jouw raadsman, notaris of advocaat kan dit ook voor jou aanvragen.

Je kan deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Wat meebrengen?

 Breng steeds je identiteitskaart mee naar het gemeentehuis.

Indien je volmacht gekregen hebt, breng je de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht heeft gegeven.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

Inwoners kunnen ook een uittreksel bekomen van akten die niet te Nijlen werden opgemaakt/overgeschreven, dan is de wachttijd langer (via akteloket)