Vanaf 18 oktober terug doorgaand éénrichtingsverkeer op Broechemsesteenweg

Er wordt flink doorgewerkt bij de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Broechemsesteenweg. Er zal nog even geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, maar vanaf 18 oktober kan verkeer terug vanuit Broechem naar Nijlen rijden. Mogelijk weerverlet of onvoorziene omstandigheden kunnen deze datum eventueel nog veranderen.

De Broechemsesteenweg is de laatste verbindingsweg met een andere gemeente die nog een veilig fietspad moet krijgen. Nijlen zet daarmee de toon en is weldra de eerste gemeente in de omgeving die gescheiden fietspaden heeft op alle verbindingswegen met de buurgemeenten. Tussen de brug over de Kleine Nete en de aansluiting met de Vogelzangstraat werden de fietspaden en de onderlaag in asfalt van de rijweg aangelegd. Ook de fietsbruggen over de  Krekelbeek ter hoogte van Goormans werden geplaatst. Hier wordt nog gewerkt aan de grachten en de aansluiting van de fietspaden op de fietsbruggen.

Momenteel is de fase tussen de Molenvaartstraat en de Breugelhoevestraat in uitvoering. De rijwegverbreding met middenberm ter hoogte van de kerk en de parkeerstroken werden aangelegd. Op 4 en 5 oktober komt er nieuwe toplaag in asfalt.  Hierna volgt meer dan 1000 m2 aan klinkerwerken, het aanwerken van opritten van de mensen en het afwerken van de veilige oversteek aan de school. Dit gebeurt tussen 6 en 15 oktober.

Vanaf 18 oktober is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk op de Broechemsesteenweg, weliswaar enkel in de richting van Broechem naar Nijlen. Plaatselijk verkeer kan in beide richtingen rijden in het deel van de Albertkanaalstraat tot aan de Molenvaartstraat.