Veel gestelde vragen

Hoe lang duren de werken?

Het einde van de werken is voorzien in april 2022. Let op, deze planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden zoals het weer.

Kan ik tijdens de werkzaamheden nog door met de fiets?

In de huidige fase 4 en 5 kan dit. Er zal een aparte strook voorzien worden voor doorgaand dubbelrichting fietsverkeer.

Welke omleiding is er voorzien voor gemotoriseerd verkeer?

Doorgaand verkeer is enkel mogelijk richting het centrum van Nijlen. Komende van uit het centrum van Nijlen is er voor doorgaand verkeer een omleiding voorzien via Lier (R16).

Ik heb schade door de werken. Wat nu?

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet u ons als wegbeheerder aansprakelijk stellen. U doet dan ook best beroep op uw verzekeringsagent om uw dossier op te maken.

Zal ik tijdens de werkzaamheden nog met de wagen tot op mijn oprit kunnen?

De inritten naar woningen en winkels blijven zo veel als mogelijk toegankelijk met de wagen. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • tijdens het rooien van bomen en/of het klaarmaken van de ondergrond: de toegang wordt maximaal 1 uur onderbroken
  • tijdens rioleringswerken: de toegang wordt maximaal een halve dag onderbroken. Op het einde van elke dag worden eventuele sleuven gedicht zodat je met de wagen kunt doorrijden.
  • tijdens de aanleg van het fietspad en/of weg: de toegang wordt maximaal 2 dagen onderbroken om het beton te laten uitharden

De aannemer plaatst steeds voetgangersbruggen, minder hinder steenslag en rijplaten.

De aannemer bust op voorhand een bewonersbrief om je op de hoogte te brengen indien de toegang tijdelijk onderbroken wordt. Parkeren gebeurt dan best in de aangrenzende straten.

Plan je een verhuis of heb je belangrijke leveringen? Bel dan rechtstreeks met de aannemer op het nummer 0473 25 00 17.

Ik woon op de Broechemsesteenweg of mijn bestemming is Broechemsesteenweg. Mag ik dan via Achterbist aanrijden?

Neen. Achterbist is niet voorzien als omleidingsstraat en blijft voor plaatselijk verkeer. Er geldt daarenboven tijdelijk een tonnagebeperking.

Ik heb een zaak en hierdoor ben ik niet / slechter bereikbaar. Kom ik in aanmerking voor een hinderpremie?

Het Vlaamse Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO) voorziet, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om een hinderpremie / sluitingspremie aan te vragen. De werken van de Broechemsesteenweg zijn opgenomen in de GIPOD-databank, een eerste belangrijke voorwaarde. Indien VLAIO van oordeel is dat u aan alle voorwaarden van een premie voldoet, dan zou u normaal gezien al een brief gekregen hebben. Indien u geen brief heeft ontvangen en u alsnog van oordeel bent dat u in aanmerking komt, dan heeft VLAIO een aparte aanvraagprocedure.

Meer uitleg over deze hinderpremie en de voorwaarden waar u moet aan voldoen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/wat-is-de-hinderpremie

Klik op volgende link als u een hinderpremie wil aanvragen nadat u reeds een brief van Vlaio heeft ontvangen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

Klik op volgende link als u een hinderpremie wil aanvragen én tot op heden geen brief heeft ontvangen van Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden/wat-als-je-geen-brief-ontvangen-hebt

Het betreft een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Indien u specifiek hierover vragen heeft, dan kunt u met uw vragen ook steeds terecht op het nummer 1700 of via info@vlaio.be

Hoe kan ik de lokale handelszaken bereiken?

Het éénrichtingsverkeer richting het centrum van de gemeente Nijlen zorgt voor een betere bereikbaarheid. Tussen Molenvaartstraat en het centrum is er voor plaatselijk verkeer zelfs tweerichtingsverkeer mogelijk.

De inritten naar woningen en handelszaken in zone 2 blijven zo veel als mogelijk toegankelijk met de wagen. We kunnen dit echter niet altijd garanderen. De toegang wordt kort onderbroken (maximaal 1 uur) wanneer de aannemer bomen rooit en/of de ondergrond klaar maakt om op te kunnen werken. Ook wanneer de aannemer rioleringen en nutsleidingen legt, is het mogelijk dat de toegang tijdens de dag onderbroken is. Op het einde van elke dag worden eventuele sleuven gedicht zodat je met de wagen kunt doorrijden. Bij het storten van beton zijn woningen en winkels mogelijk twee dagen onbereikbaar voor wagens en zwaar transport. De aannemer overlegt dit op voorhand met de betrokken eigenaars en het lokaal bestuur. De aannemer brengt je ook steeds tijdig op de hoogte indien de toegang tijdelijk onderbroken wordt.

Hoe gebeurt de afvalophaling tijdens de werken?

De klassieke regeling (ophaling vuilnisbakken volgens kalender) is overal van toepassing, uitgezonderd zone 2 (zone tussen Van Uffelen en aansluiting met Molenvaartstraat). In deze zone wordt afval tijdelijk aangeboden in zakken en deze zullen door de aannemer steeds op maandag worden opgehaald. De bewoners binnen deze zone kregen allemaal een brief met hierop de gewijzigde regeling.

Openbaar vervoer?

De lijn 153 (Lier – Nijlen – Kessel Station – Ranst) is een lijn met beperkte bediening. Vanaf 18 oktober 2021 zal het kruispunt met Breugelhoevestraat opnieuw toegankelijk zijn en heeft dit geen impact meer op deze busverbinding.

Zal de school vanaf 1 september bereikbaar zijn?

De aannemer heeft in samenspraak met de school steeds de toegankelijkheid verzekerd. Vanaf 18 oktober is dubbelrichting voor plaatselijk verkeer opnieuw mogelijk in zone 3, waardoor de school opnieuw goed bereikbaar is.

Kan ik op de hoogte gehouden worden?

Jawel. Wij houden deze webpagina steeds actueel én u kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief specifiek voor deze werken: https://www.nijlen.be/nieuwsbrief-broechemsesteenweg