Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

Vóór de installatie voor centrale verwarming in gebruik genomen wordt, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren.

Wat is dit?

Deze regelgeving is van toepassing op elk centraal stooktoestel:

  • dat voor het eerst in gebruik genomen wordt
  • waarvan de ketel of brander vervangen is
  • dat verbouwd of verplaatst werd.

De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Hoe aanvragen?

Voor de keuring kan u een beroep doen op een erkende technicus:

  • voor centrale stooktoestellen op gas: een 'erkende technicus gasvormige brandstof'
  • voor centrale stooktoestellen op stookolie (mazout): een 'erkende technicus vloeibare brandstof'
  • voor centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...): een geschoolde vakman.

De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico's zijn. Hij stelt uw stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat u kan besparen op uw energiefactuur. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.

Na de keuring krijgt u van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd.

Regelgeving

De regelgeving staat in artikel 7 en 10, §1 (verplichting gebruiker en eigenaar) en 12 en 15, § 1 (verplichtingen technicus) van het stooktoestellenbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).