Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar

De eigenaar van een centraal stooktoestel (centrale verwarming)

  • dat ouder is dan 5 jaar en
  • een vermogen heeft van 20 kilowatt (kW) of meer

is verplicht om regelmatig een verwarmingsaudit te laten uitvoeren. Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, ... Als u huurder bent, dan moet de verhuurder ervoor zorgen dat de audit uitgevoerd wordt.

De verwarmingsaudit is niet verplicht voor individuele verwarmingstoestellen (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel): kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, collectoren, ...

Wat is dit?

Om de hoeveel jaar moet uw installatie een verwarmingsaudit ondergaan? En wie mag de audit uitvoeren? Dat hangt af van de brandstof en het vermogen van uw installatie. Het vermogen staat vermeld op het kenplaatje op uw ketel.

Brandstof

Vermogen
van de ketel(s)
in kilowatt (kW)

Aantal ketels

Wanneer en hoe vaak een audit?

Door wie?

Vloeibare brandstof
(stookolie/mazout)

Van 20 kW tot en met 100 kW

Eén ketel

Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

Erkende technicus vloeibare brandstof

 

 

Meerdere
ketels

Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

Erkende technicus verwarmingsaudit

 Meer dan 100 kWEén of meerdere ketels

Tweejaarlijks vanaf 3 mei 2013

Erkende technicus verwarmingsaudit

Gasvormige brandstof

Van 20 kW
tot en met 100 kW

Eén ketel

Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

Erkende technicus gasvormige brandstof

  

Meerdere
ketels

Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

Erkende technicus verwarmingsaudit

 

Meer dan 100 kW

Eén of meerdere ketels

Vierjaarlijks vanaf 3 mei 2013

Erkende technicus verwarmingsaudit

Vaste brandstofVanaf 20 kW

Eén of meerdere ketels

Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

Erkende technicus verwarmingsaudit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk eerst in de tabel hierboven welke technicus u nodig hebt. Op de www.stookzuinig.be kunt u dan een erkende technicus in uw buurt vinden. Dat kan op twee manieren.

Hoe aanvragen?

Na de verwarmingsaudit krijgt de eigenaar/verhuurder een auditrapport van de technicus. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de audit heeft uitgevoerd. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.

In het rapport staan adviezen over het rendement van de installatie en de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren. U komt ook te weten hoeveel u kunt besparen als u uw oude ketel laat vervangen door een modern, zuinig centraal stooktoestel of door andere aanpassingen.
Aan de adviezen zijn geen verplichtingen verbonden. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kunt u zien hoe u energiezuinige stooktoestellen kunt herkennen.

Extra informatie

Centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kilowatt (kW) vallen niet onder deze wettelijke regeling. U kunt het vermogen aflezen op het kenplaatje op uw ketel.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.
  • VLAREL-besluit van 23 april 2013.
  • Europese Richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen.