Vrijwilligers helpen mee trage wegen in kaart

Trage wegen zijn paden die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.  Dit zijn bijvoorbeeld veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, karrensporen, bospaden en ga zo maar door. Samen vormen ze een netwerk van alternatieve routes. Recreatieve wandelaars en fietsers omarmen er de rust en tegelijk dienen ze ook als groene bruggen tussen bossen en natuurgebieden. En ze zijn niet te vergeten ook een verkeersveilig alternatief voor zwakke weggebruikers en de schoolgaande jeugd. Wat dat laatste betreft, heeft de gemeente de laatste jaren in het centrum veel doorsteken voor fietsers en voetgangers aangelegd.  

Op dit moment loopt er een project waarbij, in samenwerking met met Regionaal Landschap Rivierenland alle trage wegen in onze gemeente in kaart worden gebracht. Alle inwoners kunnen hierbij helpen met een heuse ‘trage-wegen-app’ voor op de smartphone.

Meer info over het project: Janne@rlrl.be - 015 28 18 22 of bert.schepers@nijlen.be