Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak

Twee personen die op éénzelfde adres zijn ingeschreven, kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Wat is dit?

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
 • feitelijk samenwoont met de persoon met wie u de wettelijke samenwoonst wil aangaan (= ingeschreven op hetzelfde adres in onze gemeente)

 Je kan dus ook wettelijk gaan samenwonen met een ander familielid.

Hoe aanvragen?

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet je een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen:

 • bij het team dienstverlening
 • de gemeenschappelijke woonplaats is Nijlen; dus beiden ingeschreven op hetzelfde adres in Nijlen
 • beide personen doen de aanvraag samen en in eigen persoon
 • de ambtenaar kijkt de voorwaarden na en maakt de verklaring op
 • beide personen ondertekenen de verklaring
 • je krijgt een ontvangstbewijs
 • de verklaring wordt meteen opgemaakt

De wettelijke samenwoonst kan beëindigd worden op de volgende manieren :

 • in onderlinge overeenstemming met een schriftelijke verklaring opgemaakt door de ambtenaar van team dienstverlening
 • eenzijdig door één van de samenwonenden met een schriftelijke verklaring opgemaakt op de dienst burgerlijke stand.  Dit zal betekend worden via een deurwaardersexploot.    De kosten zijn voor de partij die de beëindiging aanvraagt.
 • door het huwelijk (automatisch)
 • door het overlijden van één van de partners (automatisch) 

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en bent je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Hebt je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • ofwel een attest van ongehuwde staat
 • ofwel een afschrift van de echtscheidingsakte als je echtgescheiden bent
 • ofwel een afschrift van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar bent

LET OP! Deze documenten moeten gelegaliseerd en vertaald zijn door een beëidigd vertaler aan een Belgische rechtbank.

Wat kost dit?

Gratis

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak