Wettiging handtekening

Maak een afspraak

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Wat is dit?

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Je kan je handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar je woont of in een andere gemeente.

Het document dat je wil laten wettigen mag wel niet voor immorele, bedrieglijke of strafbare doelen bestemd zijn.

 

Hoe aanvragen?

  • je legt het document voor waarop de handtekening gewettigd moet worden
  • werd het document reeds gehandtekend, dan vergelijkt de ambtenaar de handtekening met de handtekening op de identiteitskaart
  • ofwel plaats je de te wettigen handtekening op dat moment in het bijzijn van de ambtenaar
  • de ambtenaar zet zijn stempel op het document  (de datum is de datum van de plaatsing van de stempel)

Deze handeling gebeurt direct, er is geen aanvraagtijd of verwerkingstijd.  

 

 

Wat meebrengen?

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • je identiteitskaart

Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Een handtekening wettigen kan nooit op een blad zonder inhoud, kan dus nooit op een wit blad.

Kopies van identiteitsdocumenten (identiteitskaart, internationaal paspoort) mogen niet gewettigd worden.

 

 

Maak een afspraak