Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden.

Wat is dit?

Als je zwaar zorgbehoevend bent, kan je van de Vlaamse Overheid een maandelijkse tegemoetkoming van 130,00 euro per maand krijgen als tussenkomst in de niet-medische kosten. Om in aanmerking te komen moet je erkend worden als zwaar zorgbehoevende. Je kan dit aanvragen bij je mutualiteit of bij een erkende dienst gezinszorg als je hiervan gebruik maakt. Indien je niet terecht kan bij je mutualiteit of bij je dienst voor gezinszorg, kan je een aanvraag doen bij het OCMW. 

Hoe aanvragen?

Voor de aanvraag kan je een afpraak maken met:

Margriet Van Nunen

Maatschappelijk assistente OCMW-Nijlen

 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart