Aanvraag erkenning als Nijlense vereniging

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Basisgegevens erkenning als Nijlense vereniging

Erkenningsvoorwaarden

0%
Pagina 1 van 2 - Basisgegevens erkenning als Nijlense vereniging

Basisgegevens vereniging

Gegevens contactpersoon

Adresgegevens

Open vereniging

Een open vereniging zijn, m.a.w. iedereen kan lid worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, de reglementen en de doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

 

Dit bewijs je aan de hand van je statuten of via een huishoudelijk regelement.

De vereniging is open voor Nijlense inwoners *

Activiteit in Nijlen

Gedurende minstens 6 maanden een actieve werking kunnen aantonen. Een actieve werking houdt in dat de activiteiten worden georganiseerd met oog op continuïteit, hetgeen inhoudt dat de vereniging een regelmatige werking op jaar- en/of seizoensbasis aanbiedt ten behoeve van de aangesloten leden en minstens 1 maal per jaar een activiteit voor een breder publiek organiseert.

 

Dit bewijs je aan de hand van je folder of digitale promotie.

Activiteit in Nijlen? *
Zeteladres sportclub

Verzekering

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben of aangesloten zijn bij een door de Vlaamse regering erkende federatie of koepelorganisatie.

Binding met Nijlen

Binding - 2 van de 3 *

Controle van de erkenning

De vereniging aanvaardt de eventuele controle van het lokaal bestuur. *

Met een erkenning wil het lokaal bestuur minimale voorwaarden stellen aan verenigingen voor de toekenning van inhoudelijke en logistieke ondersteuning.

Het gaat om alle verenigingen, over alle sectoren. Er zijn geen sectorale erkenningen meer!

Je krijgt GEEN bevestiging van ontvangst, bij vragen of opmerkingen word je door het lokaal bestuur gecontacteerd. 

Het volledige erkenninsreglement vind je HIER.

Contact informatie