Aanvraag inname openbaar domein en toelating signaleren van werken en verkeersbelemmeringen openbare weg

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Wil je een signalisatievergunning aanvragen in opdracht van een nutsmaatschappij?

Dan ben je verplicht vanaf 1 juli 2022 om je aanvraag in te dienen via  GIPOD 

Meer info :  

Enkel aanvragen die minimaal 10 werkdagen op voorhand werden doorgestuurd kan de tijdige afhandeling gegarandeerd worden conform de regelgeving in het GAS-regelement.

GEGEVENS AANVRAGER

Adres
Waarvoor neem je het openbaar domein in? *

Plaats van de activiteit en/of verkeersbelemmering

Plaats van de activiteit en/of belemmering
Aanvangsmoment van de werken *
Vermoedelijk einde van de werken *

Gegevens van de firma die instaat voor verhuis, levering, plaatsing container (indien van toepassing)

Adres

Omschrijving situatie ter plaatse (verplicht veld)

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk de situatie ter plaatse (plaats, afmetingen: lengte x breedte, ...) of voeg een digitale situatieschets toe. Een van beide is verplicht in te vullen of te uploaden.

Ontlenen van verkeersborden

- Ik verklaar de verkeersregels en de regels van de vergunning te zullen naleven.

- Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid en juistheid te hebben ingevuld.

- Ik verklaar kennis te hebben genomen van het retributiereglement op het ontlenen van verkeersborden en van het retributiereglement op de inname van het openbaar domein. 


Dit formulier vul je in als het voor het uitvoeren van werken aan je woning het openbaar domein (weg, voetpad, ...) moet innemen. Je kan ook meteen de nodige signalisatie aanvragen. Voeg bij het formulier zeker ook een situatieschets toe van de openbare ruimte die je inneemt. 

Je verzendt het ingevulde formulier minstens 10 werkdagen voor de werken, de vergunning zelf haal je ten laatste drie werkdagen vóór aanvang van de werken. 

Contact informatie