Basissubsidie sportclubs

De gemeente biedt aan elke erkende sportclub een basis van financiële ondersteuning aan.

Wat is dit?

Met het subsidiereglement wil het gemeentebestuur financiële ondersteuning geven aan erkende Nijlense sportverenigingen die voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden.

Hoe aanvragen?

De procedure van het gemeentelijk regelement basissubsidies voor sportclubs bepaald hoe een erkende sportclub de basissubsidie kan aanvragen.

Regelgeving