Lokaal Overleg Kinderopvang

LOK staat voor Lokaal Overleg Kinderopvang. Tijdens de vergaderingen van het LOK gaat het dus over kinderopvang in onze gemeente. Het LOK heeft verschillende opdrachten:

  • Het bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang;
  • Het bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
  • Het bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen onze gemeente.
  • Het bestuur kan het LOK aanvullende opdrachten geven


De samenstelling van het LOK wordt door de gemeenteraad vastgelegd:

  • Vertegenwoordiging van de verschillende kinderopvangvoorzieningen binnen onze gemeente, met stemrecht.
  • Vertegenwoordiging van de gebruikers, via de vertegenwoordigers van de verschillende oudercomités en een vertegenwoordiger van de Gezinsbond, met stemrecht.
  • De gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden worden uitgenodigd en mogen deelnemen, zonder stemrecht.
  • De schepen van gezin en kinderopvang en de secretaris van het LOK, zonder stemrecht.
  • De leden worden aangesteld voor een periode van 6 jaar gelijklopend aan de legislatuur van het bestuur;


Voldoende en kwalitatieve kinderopvang trachten te realiseren in onze gemeente, is een boeiende uitdaging waar we als LOK ons steentje in kunnen bijdragen.