Bewijs van historiek van adressen

Een bewijs van historiek van adressen is een getuigschrift met gegevens uit het bevolkings- of vreemdelingenregister van jouw gemeente.

Wat is dit?

Dit bewijs geeft een overzicht van al de adressen waar jij ooit ingeschreven bent geweest.

Je kan dit attest alleen voor jezelf aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je vraagt het bewijs met historiek van je adressen aan bij de gemeente waar je ingeschreven bent:

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer beschikken.

Je kan alleen voor jezelf een bewijs historiek adressen aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvragen voor de inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijke volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

De aanvrager moet meerderjarig zijn.