Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst is een getuigschrift uit het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister van jouw gemeente.

Wat is dit?

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat je bent ingeschreven op jouw adres in de gemeente.

Dit document kan je alleen voor jezelf aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit attest aan bij de gemeente waar je woont:

Met je elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer geschikken.

Je kan alleen voor jezelf een bewijs van woonst aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvraagen voor inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijke volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis.

Extra informatie

De aanvrager moet meerderjarig zijn.

Je kan ook een getuigschrift van woonst met historiek van adressen opvragen.  Op dit attest worden al je vorige adressen vermeld.