Bewijs van verblijf voor een huwelijk

Een bewijs van verblijf voor een huwelijk is een getuigschrift uit het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister van jouw gemeente.

Wat is dit?

Een bewijs van verblijf voor een huwelijk bevestigt dat je bent ingeschreven op jouw adres in de gemeente. Ook je burgerlijke staat staat erop vermeld.

Dit is één van de vereiste documenten om een huwelijk aan te gaan. Meestal is het de beambte van de gemeente waar je gaat huwen zelf die het attest zal opvragen bij jouw gemeente van woonst.

 

Hoe aanvragen?

Indien je het toch nodig hebt om je huwelijksdossier samen te stellen, kan je dit aanvragen ;

Met je elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer geschikken.

Je kan alleen voor jezelf dit bewijs van verblijf aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvraagen voor inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijke volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis.

Extra informatie

De aanvragen moet meerderjarig zijn.